กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนคนไร้เสียง พระราม 9 ในเขตทางพิเศษศรีรัช

กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนคนไร้เสียง พระราม 9 ในเขตทางพิเศษศรีรัช

🗓️ วันนี้ (8 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนคนไร้เสียง พระราม 9 กรุงเทพมหานคร ในเขตทางพิเศษศรีรัช โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ กทพ. ชุมชนคนไร้เสียงเข้าร่วมกิจกรรม โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นทั่วไป รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่ ชุมชนคนไร้เสียง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้พิการทางการได้ยิน อาศัยอยู่กันอย่างแออัด จำนวน 65 ครัวเรือน ประชากรในชุมชนเป็นผู้มีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้เข้าพบผู้แทนของชุมชนวัดอุทัย ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับ กทพ. เพื่อมอบเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดอุทัย

📌 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสังคมเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของผู้พิการและเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทพ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญกับ กทพ. และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. อันเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ⛳️

“EXAT GREEN TRANSPORT”

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.