✨🎀 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 20 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท 🎊

✨ 🎀 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 20 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท 🎊

🎋 วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 12.00 น. นาย กาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 20 ปี และร่วมสมทบทุนมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา) ณ กรมทางหลวงชนบท

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.