🎋🎉 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 🎈

🎋🎉 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 🎈

🎋 วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโบายและแผน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และได้ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ณ อาคาร สนข. กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.