🆕 กทพ. ให้การต้อนรับ 👏🏻 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ รฟม. 🚅 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 📈📉📊

👏🏻 กทพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ รฟม. 🚅 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 📈 📉 📊

🗓️  เมื่อวานนี้ (27 เมษายน 2566) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ 🚅 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี นางภัทรวรรณ แก้วบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามเกณฑ์ Core Business Enable ของ กทพ. ณ 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ทั้งนี้  ปัจจุบันคะแนนของด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กทพ. เป็นอันดับ 1 ของ 34 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ⭐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.