🚩กทพ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการจราจร กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในโอกาสเข้าอบรมฯ และเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ กทพ. 👮‍♀️🏢

🚩กทพ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการจราจร กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในโอกาสเข้าอบรมฯ และเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ กทพ. 👮‍♀️🏢

🔺วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายมณเฑียร บันดาล ผู้อำนวยการกองจัดการจราจร และนายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารจัดการจราจร กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 👮‍♀️ ในโอกาสเข้าอบรมหัวข้อ การบริหารจัดการจราจรบนทางพิเศษ ของ กทพ. และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ชั้น 23 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 

 

📍โดยมีนายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับทราบถึงเทคโนโลยี และระบบขนส่งอัจฉริยะสมัยใหม่ที่ใช้ในศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ล่าสุดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.