✨ กทพ. ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ✨

✨ กทพ. ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ✨

🌟วันนี้ (10 เมษายน 2566) เวลา 8.30 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 💦 จาก นายชาตรี เดชาสกุลสม นายสมชาย สุมนัสขจรกุล นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ณ 🏢 ศูนย์บัญชาการจัดการอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ ด้วยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 (ลาดกระบัง กม.21) 🏙

🎯 ในการนี้ กทพ. ได้ร่วมบรรยายนำเสนอการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.