ประธานกรรมการ กทพ. พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กทพ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสรงน้ำพระพุทธโลกนาถศาสดา (จำลอง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กทพ. ประจำปี 2565

  ⭐️ ประธานกรรมการ กทพ. พร้อมด้วย ผู้ว่าการ กทพ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมสรงน้ำพระพุทธโลกนาถศาสดา (จำลอง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กทพ. ประจำปี 2565 🚩

🌟 วันนี้ (4 เมษายน 2565) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธโลกนาถศาสดา (จำลอง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กทพ. ประจำปี 2565 ✨💦 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหาร กทพ. 🚩

🎯 ในการนี้ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ กทพ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธโลกนาถศาสดาฯ ในครั้งนี้ด้วย

💁 สำหรับการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธโลกนาถศาสดา (จำลอง) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 กทพ. ได้จัดให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมสรงน้ำฯ เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม สืบทอดประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ในระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2565 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด-19 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.