🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง 🚗 🚙 🚐 กลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 🎈🎉

🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย 🚙 🚗 🚐 รองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 🎊🎈

🗓️ วันนี้ (2 มกราคม 2566) เวลา 16.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางชินนาฏ  คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ  นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน หน่วยบริการประชาชนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชน พร้อมทั้งมอบขนม 🍬 🍪 และ 🍶 เครื่องดื่มบำรุงกำลัง 🛍️

✅ ทั้งนี้ ผวก. ยังได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการ ในการสมัครเข้าใช้งาน Easy Pass Plus รวมถึงการเข้าใช้งาน 📲 Application EXAT portal สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 🌟

🎯 โดยก่อนหน้านี้ เวลา 14.00 น. นางชินนาฏ  คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา 🚗

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.