การซื้อเครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๕๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที ๗ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.