🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 🚗

🎊 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  🎋🌟

🗓️🌟 วันนี้ (7 กันยายน 2566) เวลา 08.45 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมแสดงความยินดี และรับมอบนโยบายจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ หอประชุมราชรถสโมสร อาคารราชรถสโมสรกระทรวงคมนาคม 🌟

📌 จากนั้นรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปยังห้องราชดำเนิน เพื่อพบและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ⛳️

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.