การซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕Comments are closed.