🌟 ผู้ว่าการ กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 🤝

🛣 🌟 ผู้ว่าการ กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ 🇯🇵

🚩 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วย นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร และนางสาวนวรัตน์ ช่วยวงศ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก 🇯🇵บริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ประกอบด้วย Mr. OGURA Kenji ตำแหน่ง Senior Executive Expert (International Project) และ Mr. TSUJINO Hiroshi ตำแหน่ง Director of International Business Cooperation Office ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.