ระบบประมวลผลของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติระดับศูนย์ควบคุม (HQ) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช) จำนวน ๑ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๑๒๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

Comments are closed.