บัญชีสำรองผู้สอบได้พนักงาน

บัญชีสำรองพนักงานคนนอก
ตำแหน่ง เรียกถึงลำดับที่ คงเหลือ ผู้สอบได้ทั้งหมด ใช้บัญชีถึงวันที่ Click ดูประกาศ
1. วิทยากร ระดับ 4 แผนกวางแผนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา 1 2 3 10 เม.ย. 67 คลิก
2. วิทยากร ระดับ 4 แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน 1 3 4 10 เม.ย. 67 คลิก
3. วิศวกร ระดับ 4 ในสังกัดฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ 2 1 3 27 เม.ย. 67 คลิก
4. ช่าง ระดับ 3 แผนกประเมินราคา กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 1 2 15 พ.ค. 67 คลิก
5. พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ 1 1 2 30 พ.ค. 67
6. บุคลากร ระดับ 4 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 3 4 29 มิ.ย. 67 คลิก
7. บุคลากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 1 2 29 มิ.ย. 67 คลิก
8. วิศวกร ระดับ 4 แผนกตรวจสอบและบำรุงสายทาง 1 กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา 3 1 4 23 ส.ค. 67 คลิก
9. วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน 2 1 3 6 ก.ย. 67 คลิก
10. นิติกร ระดับ 4 แผนกวางแผนการใช้พื้นที่ 2 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน 10 7 17 12 ก.ย. 67 คลิก
11. พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 2 3 12 ก.ย. 67 คลิก
12. พนักงานบัญชี ระดับ 4 แผนกบัญชีบริหารและต้นทุน กองบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี 2 2 4 31 ต.ค. 67 คลิก
13. บุคลากร ระดับ 4 แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 2 4 12 ธ.ค. 67 คลิก
14.
15.
16.

 

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments