การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔77.6 KiB82
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔2.8 MiB345
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓2.6 MiB512
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕5.0 MiB15
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒1.5 MiB252
แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕1.0 MiB26
แชร์