การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน167.2 KiB0
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ แผนกวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน201.8 KiB0
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ172.8 KiB1
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ ๔ ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ189.9 KiB0
พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ๔ ในสังกัดกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน203.9 KiB0
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง (ช่างไฟฟ้า) กองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา474.1 KiB0
ลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา457.5 KiB0
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)883.5 KiB0
ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานธุรการ (บัญชีกลาง)522.6 KiB0
แชร์