การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1.8 MiB16
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒419.4 KiB32
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1.1 MiB41
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)819.5 KiB57
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)866.0 KiB22
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔1.3 MiB18
แชร์