การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑1.8 MiB26
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒419.4 KiB74
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1.1 MiB62
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)819.5 KiB100
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)866.0 KiB32
โครงการพนักงานต้นแบบของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๔1.3 MiB35
แชร์