การซื้อ IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

เลขที่ กจด.ปซ.๗๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕


Comments are closed.