การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวน ๒๒ ตัว

เลขที่ กจด.ปซ.๕๙/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.