ทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๕๙

ทพ. รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๕๙

 

วันนี้ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุม ๒๓๐๑ ชั้น ๓ อาคาร ๒ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สำนักงานใหญ่ (จตุจักร) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. มอบหมายให้ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 งานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๕๙ จากบริษัท บีเอสไอ แมนเนจเมนท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (BSI) โดยบริษัทฯ ได้ให้การรับรองระบบฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งใบรับรองจะมีกำหนด ๓ ปี โดยมี ระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินฯ ต้องเข้าตรวจประเมินการรักษาระบบทุกปี ปีละ ๑ ครั้ง

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวในรายละเอียดว่า สืบเนื่องจากการที่ กทพ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานครตามมาตรฐาน ISO 9002 มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ และได้มีการพัฒนาจนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานISO 9001 : 2000 ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 กทพ. จึงได้ดำเนินการปรับระบบบริหารงานเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ด้านการบริการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในงานจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี ๒๕๕๓ และปัจจุบันยังคงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายคุณภาพด้านการบริการ จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร คือ “บริการรวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ ได้มาตรฐาน” โดยในปีนี้ กทพ. ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท BSI ให้ดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2008 งานรับชำระค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยขยายขอบเขตการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพฯ เพิ่มด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพฯ จำนวน ๑ ด่าน เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ผลการตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบริษัท BSI ได้ให้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพฯ จำนวน ๑๙ ด่าน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม กทพ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้เป็น ISO 9001 : 2015 ในปีต่อไป

 

ข่าว โดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
ภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.