🚩 กทพ. เข้าพบ นายก อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง 🛣️ 🌉

🚩 กทพ. เข้าพบ นายก อบจ.ภูเก็ต เดินหน้าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง 🛣️ 🌉

🗓️ วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 อาคารคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดร.วรปรัชญ์ พ้องพงษ์ศรี ผู้ชำนาญการ (ด้านนิติศาสตร์) นายกิติราช สุนทรวร ผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายพิชัยยุทธ แป้นทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 พร้อมผู้บริหารและพนักงานของกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนของท้องถิ่นในตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับแผนการเข้าดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของ กทพ. ตามพระราชฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน และชี้แจงขั้นตอนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ. 2562 ตลอดจนได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ซึ่งโดยภาพรวมท้องถิ่นเห็นด้วยกับโครงการ และฝากพิจารณาให้ความเป็นธรรมเกี่ยวกับค่าเวนคืนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืน โดยท้องถิ่นยินดีที่จะเป็นผู้ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่เวนคืนให้ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.