กทพ. จัดการประชุมร่วมกับ จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ งานศึกษาความเหมาะสม ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

  ⭐️ กทพ. จัดการประชุมร่วมกับ จ.ภูเก็ต เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ งานศึกษาความเหมาะสม ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ✨

✨ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดภูเก็ต

👨🏻 โดยนายสุรเชษฐ์ฯ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง และโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง อยู่ระหว่างจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เพื่อประกอบการประเมินความสนใจของนักลงทุน ( Market Sounding ) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว- กะทู้ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบกรอบรายละเอียดโครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566

🛣 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ ตำบลเทพกระษัตรี บริเวณจุดตัดกับ ทล.4026 และมีแนวเส้นทางไปทางทิศใต้ ขนานไปกับ ทล. 402 จนถึงบริเวณจุดตัด ทล.4024 (ถนนเลี่ยงเมือง) ที่ตำบลเกาะแก้ว โดยมีแนวเส้นทางเชื่อมต่อจากช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว บริเวณตำบลศรีสุนทร และแนวเส้นทางจะลงไปทางทิศใต้ขนานไปกับ ทล.4024 จนไปสิ้นสุดโครงการที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับ ทล.4029 เชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร เส้นทางหลักเป็นทางระดับดิน ขนาด 4 ช่องจราจร ในช่วงที่ผ่านชุมชน จะเป็นทางยกระดับ และช่วงที่ผ่านภูเขาจะเป็นอุโมงค์ โดยมีทางบริการ (Service Road) ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นช่วงๆ ทั้งสองฝั่ง

🏖 ​ในการนี้ ทุกหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับ กทพ.อย่างเต็มที่ ในการดำเนินโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ และ โครงการทางพิเศษสายกะทู้- ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงาน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.