กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายอเนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโนยายและแผน พร้อมคณะ เป็นตัวแทน กทพ. นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกอบด้วย นายเซกิซาว่า ทาคาฟูมิ เลขานุการโท ผู้รับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน และนางสาวเบญญาภา คงสกนธ์ ผู้ช่วยแผนกเศรษฐกิจ ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ โดยสังเขป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.