ขอเชิญชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุน การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566 และแสดงความคิดห็นโครงการดังกล่าวและจัดส่งมาที่ kptseminar@exat.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิถุนายน 2566

Comments are closed.