นายวิชาญ เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)

สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2558 9800 ต่อ 10301

 

แชร์