นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

 

วัน เดือน ปีเกิด 21 กันยายน 2519
ประวัติการศึกษาอบรม

ปริญญาตรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประวัติการทำงาน

– วิศวกร 4 แผนกวิศวกรรมทางด่วน 2 กองวิศวกรรมทางด่วน ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 7 หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางด่วน 2 กองวิศวกรรมทางด่วน 1 ฝ่ายโครงการทางด่วน

– วิศวกร 8 ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

– วิศวกร 9 ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

 

แชร์