นายวิชาญ เอกรินทรากุล
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน

 

สถานที่ทำงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2558 9800

 

แชร์