กทพ. เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม​ พุทธศักราช​ 2567

  ⭐️ กทพ. เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พุทธศักราช 2567 🌟

🛣 วันนี้ (2 มกราคม 2567) เวลา 11.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) พร้อมด้วยผู้บริหาร กทพ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ห้องราชรถ กระทรวงคมนาคม  ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.