กทพ. ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

🛣 กทพ. ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

🏷️ วันนี้ (2 มีนาคม 2566) เวลา 08.30 น. นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

🙏 ในการนี้ กทพ. เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคม วางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.