การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕Comments are closed.