การจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบ O-D Survey โดยใช้เทคนิค Big Data และศึกษาความเป็นไปได้ในการคิดค่าผ่านทางพิเศษตามระยะทาง (Distance Based) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC)

วันที่ประกาศ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.