🌟 กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ 🌐 Still on My Mind ❤ ในดวงใจนิรันดร์ ✨

🌟 กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ 🌐 Still on My Mind ✨ ในดวงใจนิรันดร์ ❤ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 🤴

   ❤ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ Still on My Mind ❤ ในดวงใจนิรันดร์ ✨ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 🤴 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2565 🖼 นิทรรศการที่จะพาทุกท่าน ร่วมน้อมรําลึกพระราชกรณียกิจของพระองค์ ในด้านการคมนาคม ทั้ง ทางถนน 🛣 ทางราง 🛤 ทางน้ํา 🛥 และทางอากาศ 🛫 เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
▶️ สามารถรับชมนิทรรศการ 🖼 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
🌐 ผ่านเว็บไซต์ www.stillonmymind9.com หรือสแกนผ่าน QR code
⭕ โดยท่านที่ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 99 ท่านแรก จะได้รับของที่ระลึกจากกระทรวงคมนาคม และ 299 ท่านถัดไป จะได้รับโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
🏬 กระทรวงคมนาคมจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกและโปสการ์ดทางเพจเฟสบุ๊ก : ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.