📢 กทพ. เปิดระบบ Lane control Sign เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 🚗 🚙 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (ฝั่งเหนือ) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. (เฉพาะวันทำการ)

📢 กทพ. เปิดระบบ Lane control Sign เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 🚙 🚗 บริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (ฝั่งเหนือ) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🛣 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. (เฉพาะวันทำการ)

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (ฝั่งเหนือ) ซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาทางกายภาพที่มี 3 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นเลี้ยวขวาไปถนนเพลินจิต จำนวน 2 ช่องจราจร และเลี้ยวซ้ายไปถนนสุขุมวิท (แยกนานา) จำนวน 1 ช่องจราจร โดยเฉพาะชั่วโมงช่วงเร่งด่วนเช้าจะติดขัดในทิศทางมุ่งหน้าไปถนนสุขุมวิท (แยกนานา) ช่วงเร่งด่วนเย็นจะติดขัดในทิศทาง มุ่งหน้าไปถนนเพลินจิต

▶️  กทพ. ได้นำเทคโนโลยีระบบ Lane control Sign เข้ามาใช้ ในการจัดการจราจร 🚗🚙🚐 เพื่อเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวของรถบริเวณทางออกตามปริมาณจราจรในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับทิศทางการเลี้ยวของการจราจรในถนนสุขุมวิท และในการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณดังกล่าวนั้น กทพ. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรให้เกิดประสิทธิภาพได้โดยตรง ต้องอาศัยความร่วมมือ 🤝 จากหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ เพื่อร่วมกันบูรณาการ หากแต่ในเบื้องต้นที่ กทพ. ดำเนินการนำเทคโนโลยีระบบ Lane control Sign เข้ามาใช้ จะช่วยให้การจราจรบริเวณทางลงถนนสุขุมวิท (ฝั่งเหนือ) มีความเป็นระเบียบ และคล่องตัวมากขึ้น ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางพิเศษให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. (เฉพาะวันทำการ) 🚗

✅ ในขณะเดียวกัน กทม. ได้ดำเนินโครงการจัดทำ Lane control ทิศทางถนนสุขุมวิท (ขาออก) ไปจนถึงแยกนานา ซึ่งสอดคล้องและจะช่วยบูรณาการ กับโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของ กทพ. ในบริเวณดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 🙂

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.