📢 📜 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น 📜 ร่างประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวิธีการการชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยวิธี 💳 การทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ M-Flow พ.ศ. 2566 🚗 🚙

📢 🛣 📜 ร่างประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวิธีการการชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  💳 ด้วยระบบ M – Flow พ.ศ. 2566 🚗 🚙 

📢 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น ” ร่างประกาศ กทพ. เรื่อง กำหนดวิธีการการชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 💳 ด้วยระบบ M – Flow พ.ศ. 2566 ” ได้ที่ 💻 ระบบกลางทางกฎหมาย  –> https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjA1OERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

 

ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

Comments are closed.