📢 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น 📃 ร่างระเบียบ 👮🏻 หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ 🛣 เกี่ยวกับการจัดช่องทางเดินรถฯ พ.ศ. 2566 🚙 🚗

📢 🛣 ร่างระเบียบ 📃 👮🏻 หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ 🛣 เกี่ยวกับการจัดช่องทางเดินรถฯ พ.ศ. 2566 🚙 🚗

 ขอเชิญประชาชนแสดงความคิดเห็น 📃 “ร่างระเบียบ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ 🛣 เกี่ยวกับการจัดช่องทางเดินรถฯ พ.ศ. 2566″ ได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย  –> https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjA1OERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

Comments are closed.