ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์มการขอความยินยอมและรายละเอียดการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
[กปส] เอกสารแสดงความยินยอมเรื่องร้องเรียน63.3 KiB41
[กปส]รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน28.2 KiB31
แชร์