เรือโทเสนาะ พุทธาวงษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการ
สถานที่ทำงาน อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0 2558 9800