📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ⚠️ วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2566 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🛣 บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  ⚠️ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2566 🚙 🚧

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง บริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ บางขุนเทียน 2 (ทางออกบางแค และ ทางออกสมุทรสาคร) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด และเบี่ยงช่องจราจร⚠️ ในระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางขุนเทียน 2
ทางออก ⚠️ ช่องทางที่ ระหว่างวันที่
บางแค 7 20 – 23 ตุลาคม 2566
สมุทรสาคร 2 19 – 25 ตุลาคม 2566
บางแค 8 21 – 27 ตุลาคม 2566
สมุทรสาคร 1 23 – 29 ตุลาคม 2566
บางแค 9 24 – 30 ตุลาคม 2566

 

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.