📢 กทพ. แจ้งทดลองปิด ⛔ ทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกินด่านฯ บางนา 🚧 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป 🚧 เวลา 06.00- 09.00 น. 🚙 เฉพาะวันทำการ

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ทดลองปิดทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกินด่านฯ บางนา 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านฯ 🚙 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 09.00 น. เฉพาะวันทำการ  ⚠️  🚧  🚘 🚖

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบริเวณทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยจะทดลอง ⛔ ปิดทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 🛣 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา ตั้งแต่บริเวณด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกถึงช่อง เก็บค่าผ่านทางพิเศษช่องที่ 3 ⚠️ เป็นระยะทางประมาณ 50 เมตร โดยติดตั้งกำแพงพลาสติก (Plastic Barrier) พร้อมทั้ง แผงกั้นสแตนเลสยืดหดได้ (Folding Gate) สำหรับการเปิดให้เฉพาะรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เวลา 06.00 – 09.00 น. เฉพาะวันทำการ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและลดปัญหาการตัดกระแสจราจรบริเวณหน้าด่านฯ ระหว่างรถที่ใช้ทางพิเศษกับรถที่ใช้ทางออกรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางพิเศษทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษ

📝 หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

📝 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) อีกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

“องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Innovation for Better Drive and Better Life”

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.