📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยงการจราจร ⚠️ บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) วันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 2566 เพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร 🚙 🚧

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยง 🚧 การจราจร ⚠️  บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  🚙 วันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 2566 🛣 เพื่อปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร กทพ. 🚧 ⚠️ 

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า DW ให้ดำเนินการปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่วง กม.12 + 700 A ทิศทางมุ่งหน้าไปทางถนนกาญจนาภิเษก โดยจะ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงการจราจร ⚠️ ช่องทางซ้ายและไหล่ทางซ้าย ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2566 และจะ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจร 2 ช่องทางขวา ในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.