📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางมุ่งหน้าพระราม 4-ดินแดง) บริเวณหลังด่านฯ พระราม 4-2 ถึง ด่านฯ ลุมพินี ⚠️ 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางมุ่งหน้าพระราม 4 – ดินแดง) บริเวณหลังด่านฯ พระราม 4 – 2 ถึง ด่านฯ ลุมพินี ⚠️ 🚧 🚙

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการก่อสร้างเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ และทางเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษ โครงการก่อสร้าง ONE Bangkok (EXAT Link) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางมุ่งหน้าพระราม 4 – ดินแดง) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด ⛔ และ⚠️ เบี่ยงจราจรช่องไหล่ทางบริเวณ หลังด่าน ฯ พระราม 4 – 2 ถึง ด่าน ฯ ลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ระหว่าง เวลา 22.00 – 04.00 น. ของทุกวัน

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.