📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงด่าน ฯ สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ⚠️ เพื่อติดตั้งระบบทางม้าลายอัจฉริยะ และเสาป้าย VMS 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางลงด่าน ฯ สุขุมวิท ⚠️ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 🚧 เพื่อติดตั้งระบบทางม้าลายอัจฉริยะ และเสาป้าย VMS 🚙

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัทโซลูชั่น เอ็กซ์เพิร์ท เพื่อติดตั้งระบบทางม้าลายอัจฉริยะและเสาป้าย VMS ทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางลงด่านเก็บ ค่าผ่านทางพิเศษสุขุมวิท จึงมีความจำเป็นจะต้องปิด ⛔ และ⚠️ เบี่ยงจราจรขวา และช่องจราจรกลาง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 – 04.00 น. ของทุกวัน

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.