📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางจากท่าเรือ – ดินแดง) ⚠️ เพื่อซ่อมแซมรอยต่อผิวจราจรบริเวณ Ramp ทางออกประตูน้ำ – คลองตัน 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางจากท่าเรือ – ดินแดง)  ⚠️ เพื่อซ่อมแซมรอยต่อผิวจราจรบริเวณ Ramp ทางออกประตูน้ำ – คลองตัน ⚠️ 🚙 🚧

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการซ่อมแซมรอยต่อผิวจราจร บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางจากท่าเรือ – ดินแดง) บริเวณ Ramp ทางออกประตูน้ำ – คลองตัน กม. 4+800 จึงมีความจำเป็นต้องปิด ⛔ ⚠️ เบี่ยงจราจร ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 21.30 น. ⛔ ⚠️  ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว  🚧 ช่องทางซ้ายบริเวณ กม. 4+800 Ramp ทางออกประตูน้ำ – คลองตัน

2) วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 04.00 น. ⛔ ⚠️  ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว  🚧 ช่องทางขวาบริเวณ กม. 4+800 Ramp ทางออกประตูน้ำ – คลองตัน

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.