✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 📢 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงชาติ 🇹🇭 ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ✨

✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
อเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงชาติ 🇹🇭 ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ประดับผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบน และผ้าระบายสีขาวอยู่ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566

Comments are closed.