📢 กทพ. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลของระบบ Easy Pass 📋 มีผลทำให้ยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกับความเป็นจริง ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร และในทางพิเศษฉลองรัช 💵💰

📢  กทพ. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลของระบบ Easy Pass มีผลทำให้ยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกับความเป็นจริง ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร และในทางพิเศษฉลองรัช 🗂️ 📊 💳

​​
📣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะทำการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการส่งข้อมูลของระบบ Easy Pass มีผลทำให้ยอดเงินคงเหลือไม่ตรงกับความเป็นจริง ในระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ บนทางพิเศษฉลองรัช ในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ช่วงเวลา 01.00 – 04.00 น. และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ในวันที่ 7 เมษายน 2567 ช่วงเวลา 01.00 – 04.00 น. 🚗 🚙

🛣️ กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 📞

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.