🛣 กทพ. เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษ และประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่จังหวัดตราด ✨

🛣 กทพ. เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษ และประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ที่จังหวัดตราด ✨✨

🚩 เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตามที่ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ กทพ. ประจำปีพุทธศักราช 2566วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 🗓️ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญทอดผ้ากฐินพระราชทานดังกล่าว โดยสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เลขที่บัญชี 983 6 99770 9 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.