🚩 กทพ. ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 🚒 🚨

🚩 กทพ. ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 🚒 🚨

🗓️ วันนี้ (15 ธันวาคม 2566) เวลา 10.00 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดการการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการฝึกซ้อม พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้บริหาร กทพ. สพฉ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมด้วย  🚨 🚒 🚩  🎯 ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. ได้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1

🎯 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กทพ. เป็นหน่วยงานที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งนอกจากภารกิจ ในการพัฒนาการให้บริการทางพิเศษแล้ว กทพ. ยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นอันดับต้น ๆ โดยจะเห็นได้จากการจัดการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทางอากาศยาน ร่วมกับ สพฉ. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย ⭐️

👷‍♂️ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในทางพิเศษ ที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางพิเศษของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมการกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงในทางพิเศษ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการกู้ภัย และการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงในทางพิเศษ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกวิธี ซึ่งหากจะดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชน จำเป็นที่จะต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการฝึกซ้อมฯ ในวันนี้ จะจำลองสถานการณ์ให้รถตู้โดยสารเฉี่ยวชนกับรถนั่งบุคคลระบบไฟฟ้า (EV) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 มีกลุ่มควันขึ้นที่รถ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย และบาดเจ็บสาหัส 2 ราย โดยจะต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บที่มีอาการสาหัสทางอากาศยาน

🚒 ในการนี้ กทพ. ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เทศบาลบางแก้ว และสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว โดยมีการบูรณาการ เครื่องมือ กำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรงในทางพิเศษร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ทางพิเศษในด้านการให้บริการและความปลอดภัย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.