🚩 กทพ. ฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ และระงับเหตุการก่อวินาศกรรม ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ/โครงสร้างทางพิเศษ ประจำปี 2566 🚒 🚨

🚩 กทพ. ฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ และระงับเหตุการก่อวินาศกรรม ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ/โครงสร้างทางพิเศษ ประจำปี 2566 🚒 🚨

🗓️ เมื่อวานนี้ (18 กรกฎาคม 2566) เวลา 18.45 น. ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3  🚩 นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เป็นประธานในการฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลือ และระงับเหตุการก่อวินาศกรรม ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ/โครงสร้างทางพิเศษ ประจำปี 2566 โดยการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบเสมือนจริง โดยจำลองสถานการณ์การก่อวินาศกรรม 🚨 การลอบวางระเบิด บริเวณห้องน้ำสาธารณะ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีทั้งจากหน่วยงานภายใน และจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรมควบคุมมลพิษ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ งานควบคุมจราจรทางด่วน 1 สถานีดับเพลิงคลองเตย หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานเขตคลองเตย 🚒 🚩

🎯 ในการนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย นางปาณิสรา ดวงสอดศรี ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร และผู้บริหาร กทพ. ประกอบด้วย นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายสาโรจน์ สำลีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการจราจร เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.