การจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและบำรุงรักษาระบบงานขายและเติมเงิน (Point of Sale) ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564

Comments are closed.