ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กรกฎาคม, 2022

การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๙๑/๒๕๖๕   Post Views: 13
6 กรกฎาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมกำแพงคอนกรีตบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๕๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 7
5 กรกฎาคม, 2022

การจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซม Precast Segmental Box Girder ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๕๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 12
1 กรกฎาคม, 2022

การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precisioin Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ จำนวน ๙ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 31
1 กรกฎาคม, 2022

การซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๙๐/๒๕๖๕ Post Views: 17
30 มิถุนายน, 2022

การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง

กจด.ปซ.๘๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 62
29 มิถุนายน, 2022

งานจ้างเอกชนให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ทางหลสงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียนและทางเชื่อมต่อเฉลิมราชดำริ ๘๔ พรรษา

เลขที่ กจด.ปจ.๕๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ Post Views: 22
29 มิถุนายน, 2022

การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) จำนวน ๔๐ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๘๗/๒๕๖๕ Post Views: 46
29 มิถุนายน, 2022

การซื้อเครื่องอัดลม จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๘๘/๒๕๖๕ Post Views: 15
22 มิถุนายน, 2022

งานจ้างผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๕๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ Post Views: 36
แชร์