ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม, 2022

การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑คัน

ประกาศวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ.๔๒/๒๕๖๕ Post Views: 4
17 มกราคม, 2022

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ Post Views: […]
17 มกราคม, 2022

การซื้อระบบประมวลผลกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๔๐/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ Post Views: […]
13 มกราคม, 2022

การซื้องานพัฒนาระบบตรวจจับรถปลายทางบนทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๓๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 22
12 มกราคม, 2022

การซื้อปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยและระบบลงเวลาจุดตรวจ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 40
11 มกราคม, 2022

การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๓๗/๒๕๖๕ Post Views: 21
10 มกราคม, 2022

การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เลขที่กจด.ปซ. ๓๖/๒๕๖๕ Post Views: 36
7 มกราคม, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรท้ศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 32
5 มกราคม, 2022

การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 17
29 ธันวาคม, 2021

การซื้อเครื่องกระจายเสียงในช่องทาง (Pre Amplifier) จำนวน ๒๖ เครื่อง

กจด.ปซ ๓๕/๒๕๖๕ เริ่มวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ Post Views: 70
แชร์