ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มีนาคม, 2021

การซื้อ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 2 […]
31 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 2 […]
31 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ และกันชนท้ายรถ จำนวน ๖ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 21 […]
26 มีนาคม, 2021

การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 26 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, […]
25 มีนาคม, 2021

การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔

เลขที่สอบราคา: กจด.ปจ.๔๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 25 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤห […]
24 มีนาคม, 2021

การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๘/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 24 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจันทร์, […]
19 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบ […]
19 มีนาคม, 2021

การซื้อ โพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๗/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพุธ, 19 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 31 […]
18 มีนาคม, 2021

การซื้อ ฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันจัน […]
18 มีนาคม, 2021

การซื้อ รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิดอล จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤห […]
แชร์