ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ตุลาคม, 2021

การซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ Post Views: 3 […]
14 ตุลาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๘/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 4 […]
14 ตุลาคม, 2021

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ.๕/๒๕๖๕   Post Views: 41
11 ตุลาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๗/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 3 […]
8 ตุลาคม, 2021

การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เลขที่ กจด.ปจ.๖/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 31
8 ตุลาคม, 2021

การรซื้อFOA SENSOR จำนวน ๑๐๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ. ๔/๒๕๖๕ Post Views: 36
7 ตุลาคม, 2021

การซื้อสาย Fiber Optic ภายใน Interchange ด่านเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปซ.๓/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 128
6 ตุลาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑

เลขที่ กจด.ปจ.๕/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 34
5 ตุลาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจำนวน ๔ ด่านฯ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูรพาวิถี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๔/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ Post Views: 32
4 ตุลาคม, 2021

การซื้อปรับปรุงห้องควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เลขที่กจด.ปซ.๒/๒๕๖๕ Post Views: 42
แชร์