ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01/12/2023

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับต้น

กจด.ปจ.๒๑/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น […]
01/12/2023

การจ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับกลาง

กจด.ปจ.๒๒/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น […]
01/12/2023

จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA สำหรับนักบริหารระดับสูง

กจด.ปจ.๒๓/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑ […]
30/11/2023

จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๒๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 18
30/11/2023

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางด่วนเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช

กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – […]
29/11/2023

จ้างโครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Virtual Museum)

กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 13
28/11/2023

การซื้อติดตั้งม่านอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา […]
24/11/2023

จ้างตรวจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ.ตามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 32
23/11/2023

จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๖/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 17
20/11/2023

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ SAN Storage ๑๘ TB ของระบบฐานข้อมูลกลางระบบเก็บค่าผ่านทาง ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Post Views: 15