ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 กรกฎาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดและเครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ ATD ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (ต่อเนื่อง)

เลขที่ กจด.ปจ.๖๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: […]
27 กรกฎาคม, 2021

การจ้างปรับปรุงถนนเลียบด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางเมือง ๔ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๖๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
27 กรกฎาคม, 2021

การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด

เลขที่ กจด.ปซ.๖๖/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 8
27 กรกฎาคม, 2021

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๕/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 7
27 กรกฎาคม, 2021

การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

เลขที่ กจด.ปซ.๖๔/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 5
23 กรกฎาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อบนทางพิเศษเฉลิมหานคร จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๖๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
22 กรกฎาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแสดงผลแบบวีดีโอ streaming บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปจ.๖๑/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: […]
22 กรกฎาคม, 2021

การซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแบบทูอินวัน (Microsoft Surface Pro 7+) พร้อมอุปกรณ์ (คีย์บอร์ดสำหรับ Surface Pro 7 ปากกวา Surface Pen และ Arc Touch Mouse) และติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office สำหรับคณะกรรมการ กทพ.

วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม 2564 เลขที่ กจด.ปซ. ๖๓/๒๕๖๔ Post Views: 38
21 กรกฎาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๕๙/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
21 กรกฎาคม, 2021

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรอยต่อผิวจราจร ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๖๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views […]
แชร์